KDO JSEM

“Čas a energie vedoucí k sebepoznání jsou tou nejlepší životní investicí.
Nic jiného tolik nemění svět kolem nás.“

Kdo jsem?

Jsem průvodce, ošlehaný životem s řadou zkušeností v partnerských, rodinných i pracovních vztazích a osobním rozvoji, který nikdy nekončí. Prošel jsem si mnoha eskapádami a životními zvraty. Dnes tyto situace vnímám s vděčností a jako důležité mezníky v cestě sebepoznání, které mne dovedly až sem.


Od dětství jsem si přál být archeologem a ve snaze objevit něco dosud nevídaného, experimentoval s energiemi pomocí virgulí i naciťování dlaněmi. Postupem času mě má snaha vedla k uplatnění těchto schopností v praktickém životě, a to zejména tam, kde současné konvenční metody neuspěly nebo nedosahovaly potřebných zjištění. Archeologie moderní doby na kterou jsem se specializoval se mi stala skutečně velkým učitelem a díky ní jsem pochopil důležité souvislosti a zákonitosti v lidském jednání. Při snaze hlouběji proniknout k poznání chování obyvatel zaniklých sídel, výpovědi pamětníků i rozporech mezi písemnými záznamy a realitou jsem si více a více uvědomoval jak klíčovým způsobem naše myšlení, emoce, zvyklosti, paměť a strach ovlivňují vše co činíme i svět který utváříme. A co víc, naše mysl, tělo i orgány jsou také dosti zásadní archeologickou lokalitou ve které lze zkoumat, odhalovat její tajemství a nálezy z ní pocházející popisovat, určovat i restaurovat. Proč tedy nezkoumat přímo nás?


Tak započala moje dlouhá a úžasná cesta sebepoznání a hledání cesty k vnitřnímu osvobození. Vyzkoušel jsem toho mnoho a každá z těchto metod mě posunula o kousek dál a dotvářela mne jako osobnost. Mám zkušenosti s klasickou, ale úžasnou psychoterapií, pobytem ve tmě, dálkovými pochody, hlubokými meditacemi, vnitřními náhledy, skupinovými i individuálními konstelacemi, vějířovými náhledy, vizemi, muzikoterapií, užíváním léčivých frekvencí, a také bezpečným a terapeutickým využitím přírodních látek rozšiřujících vědomí.


Energie a čas věnovány cestě sebepoznání jsou nejlepší životní investicí kterou můžeme učinit. To vše by však nemohlo vzniknout bez vzájemné pomoci mnoha úžasných lidí s kterými jsme se podporovali. Všichni takové na své cestě poznají.


Věřím, že každý má možnost být šťastný, svobodný a žít naplňujícím způsobem! Jen je velmi složité si tuto možnost nejprve připustit, dopřát a z celého srdce se pro ni rozhodnout. Možné je opravdu vše a limity si stanovujeme pouze sami.


A komu své služby nabízím? Těm co svou cestu teprve hledají a potřebují se odrazit od dna. Nebo po ní již kráčejí, tápou či si jen potřebují utřídit myšlenky, cíle a pohnutky. Těm co se chtějí jen zastavit a naučit se odpočívat. A v neposlední řadě všem co je mé povídání oslovuje a cítí, že se máme čím vzájemně obohatit. Mohu vám pomoci, ale nejedná se o pomoc v pravém slova smyslu, ale spíše provázení či asistenci při vaší vlastní cestě, kterou musíme, třeba i za vydatné podpory ostatních, ujít každý sám. Proto jsme přece zde. Život je a pro každého může být úžasný! Tak mu pojďme vstříc 🙂

“Tvá vnitřní síla a jistota utváří realitu.”