CESTA S PRŮVODCEM

Cesta s průvodcem je celistvá univerzální terapeutická metoda zaměřená na odhalování a zpřístupňování naší podstaty v čisté a nezanesené formě. Vychází ze základní představy, že náš život je cestou po které sami kráčíme a naším cílem je především poznat sami sebe, osvobodit se, zdokonalit a být šťastní. Tomu nám brání naše podvědomé strachy, programy i přejaté vzory působící jako komplikující faktory až překážky. Ona cesta se tak oproti kýžené stoupající spirále může snadno stát kruhem, ze kterého je velmi těžké vystoupit. Obcházení oněch překážek nás pak může oproti naší představě zcela svést ze směru, a tím pouť o mnoho let zpomalit. Není to nic snadného. Jsme pravidelně konfrontováni s životními událostmi, lidmi, situacemi, vztahy, předměty, což nám poskytuje vzácnou a nenahraditelnou možnost poznat, jak si nyní vedeme. Plná zodpovědnost za náš život je pro dosažení kýžených změn nevyhnutelná. 

 

Úkolem průvodce je tedy pomoci poutníkovi s rozpoznáváním a překonáváním oněch těžkostí a poskytnout mu oporu pro získání jistoty při samostatném pokračování v cestě. Toho lze docilovat pravidelným osvojováním principů stability a uvědomováním si vlastního vnitřního rozměru. Sezení probíhají formou intuitivního empatického rozhovoru, vyslechnutí klienta a kladení nepřímých otázek vedoucích k odhalení podstaty překážek a jejich následnému překonání, přijetí či zpracování. 

 

Klient nebo poutník chcete-li, si jako vždy určuje počet a frekvenci sezení sám dle svého aktuálního stavu, možností a posunu. Po dohodě lze volit i různá individuální místa setkávání. 

 

Cesta mysli je zároveň cestou duše i posunem v realitě. 

PUTUJME ŽIVOTEM S LEHKOSTÍ

Cesta s průvodcem

Úvodní očištění a konzultace

Nastínění aktuální problematiky, sdílení a nahlížení

Závěrečná doporučení 

90 min

1000,- Kč