METAMORFNÍ TECHNIKA

Metamorfní technika je příjemná, regenerační a velmi jemná ošetřující metoda. Její jemnost však o to více umocňuje hloubku účinků. Je zaměřena především na uvolňování a propouštění starých omezujících emočních, fyzických i duševních bloků, které nám brání v seberealizaci, zkreslují pohled na nás samotné, a tedy i na celý svět kolem nás. Její název je odvozen již z alchymie známého pojmu metamorfóza neboli-li proměna, přerod, sebepoznání, ale i přechod do nového vývojového stádia. 

 

Tato Technika zasahuje do vrstev našeho podvědomí a umožňuje tělu i mysli přenastavit zažité principy o kterých ve vědomé nemusíme mít ani tušení. Ty mohly v nejrůznějších formách vzniknout v raném dětství nebo dokonce ještě před samotným narozením. 

 

Metamorfní technika, někdy nazývána “masáží motýlích křídel,” je prováděna velmi jemnými doteky na obou chodidlech (symbolizujících pohyb), dlaních (nositelích akce) a hlavě (centru myšlenek) v místech, kde se nacházejí citlivé reflexní body páteře. Klient při ní pohodlně leží přikryt na lehátku tak, aby došlo k jeho maximálnímu uvolnění a nerušenému přijímání doteků. Během ošetření může klient podobě jako při kraniosakrální terapii být v polospánku, zcela usnout, prožívat mírné pohyby svalstva, tělesné projevy nebo prožívat nejrůznější pocitové vjemy a obrazy. Ošetření trvá 60 minut a předchází mu úvodní konzultace a závěrečné sdílení. Je tedy nutné počítat alespoň s 1,5 až 2 h návštěvou. 

 

Frekvence jednotlivých ošetření je opět zcela individuální a vychází z aktuálního stavu klienta, hloubce i stupni zpracování témat, která se řeší. Klient si počet a frekvenci návštěv určuje sám. Stejně jako v jiných případech je zde velmi důležitá kooperace se změnami návyků tvořících formu našeho dosavadního života. Uvolnění hlubinných programů je přímou cestou k sebeosvobození a bránou k životu zcela novému, a to takovému, který jsme doposud nežili. 

JEMNOSTÍ DO HLUBIN PODVĚDOMÍ

Metamorfní technika

Komplexní ošetření

Úvodní konzultace

Závěrečné sdílení a doporučení

120 min

1200,- Kč